Links & downloads

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle interessante Links & Downloads die van toepassing zijn voor Dagopvang. Klik op een van onderstaande links om de PDF bestanden te openen. Ontbreekt er iets of heeft u vragen dan horen we dat uiteraard graag.

Dagopvang

vlinderInformatiepakket 2018

vlinder Werkplan – 2021

vlinderPedagogisch Beleidsplan (geldt voor Dagopvang en Buitenschoolse opvang)

vlinderRuilregeling (geldt voor Dagopvang en Buitenschoolse opvang)

vlinderStage beleid (geldt voor Dagopvang en Buitenschoolse opvang)

vlinderVeiligheidsbeleid KDV

vlinder

GGD inspectierapport KDV 2024

vlinderAlgemene Voorwaarden

vlinderTarievenlijst KDV 2023

Hieronder vindt u de Links & Downloads gericht op de

Buitenschoolse opvang

vlinderInformatiepakket 2022

vlinderWerkplan – 2023

vlinderGGD inspectierapport BSO 2024

vlinderAlgemene Voorwaarden

vlinderVeiligheidsbeleid BSO

vlinderTarievenlijst BSO 2023

www.toeslagen.nl – Rekenmodule van de Belastingdienst tbv. uw kinderopvangtoeslag
www.ggdhvb.nl – Het laatste ‘gezondheidsnieuws’ van de GGD
www.klachtkinderopvang.nl – Stichting klachtencommissie kinderopvang