Links & downloads

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle interessante Links & Downloads die van toepassing zijn voor Dagopvang. Klik op een van onderstaande links om de PDF bestanden te openen. Ontbreekt er iets of heeft u vragen dan horen we dat uiteraard graag.

Dagopvang

vlinderInschrijfformulier

vlinderInformatiepakket 2018

vlinder Werkplan – 2019

vlinderPedagogisch Beleidsplan (geldt voor Dagopvang en Buitenschoolse opvang)

vlinderStage beleid (geldt voor Dagopvang en Buitenschoolse opvang)

vlinderVeiligheidsbeleid KDV

vlinder

GGD Inspectierapport

vlinderAlgemene Voorwaarden

vlinderTarievenlijst KDV 2019

Hieronder vindt u de Links & Downloads gericht op de

Buitenschoolse opvang

vlinderInschrijfformulier

vlinderInformatiepakket 2018

vlinderWerkplan – 2019

vlinderGGD Inspectierapport

vlinderAlgemene Voorwaarden

vlinderVeiligheidsbeleid BSO

vlinderTarievenlijst BSO 2019

www.toeslagen.nl – Rekenmodule van de Belastingdienst tbv. uw kinderopvangtoeslag
www.ggdhvb.nl – Het laatste ‘gezondheidsnieuws’ van de GGD
www.klachtkinderopvang.nl – Stichting klachtencommissie kinderopvang