Visie

De Vlinder gaat ervan uit dat een kind wordt geboren met een eigen karakter en aanleg en dat het kind goed is zoals het is. Naar ons idee is elk kind leergierig en nieuwsgierig en heeft uit zichzelf de drang zich te ontwikkelen.

Om het kind de kans te geven zich te ontwikkelen is het belangrijk om een omgeving te bieden met voldoende uitdaging en veiligheid. Met omgeving wordt bedoeld alles waar het kind mee te maken krijgt: de opvanglocatie, de andere kinderen en de pedagogisch medewerkers. Met veiligheid wordt bedoeld veilig speelgoed en een veilige inrichting, maar ook de figuurlijke veiligheid die de pedagogisch medewerker dient te bewaken om het kind geborgenheid en bescherming te bieden als het kind het nodig heeft. Met ruimte wordt bedoeld zowel de letterlijke als de figuurlijke ruimte, de ruimte om jezelf te zijn en je te kunnen uiten. Hoe we deze visie in de praktijk brengen kunt u nalezen in het pedagogisch beleidsplan en in het werkplan.

Deze zijn te vinden via Links & Downloads.

De pedagogisch medewerkers bij de Vlinder onderschrijven deze visie en doen er dan alles voor om voor uw kind een tweede thuis te zijn!